Information om COVID-19: Vi tillverkar och levererar som vanligt.

Läs mer.

Klicka här för att börja designa din skylt

Skolskyltar

Alla skolor har en relativt stor skylt som visar upp skolans namn på fasaden. Det är oftast en av de största skolskyltar som finns på skolan – men knappast den enda. Så fort man kommer in är det skyltar som markerar upp numren på de olika klassrummen och andra rum så som bibliotek och lärarrum. Ofta finns det även ett antal riktningsskyltar som hjälper gästen att hitta rätt i byggnaden. 

Tar man sedan steget in i klassrummet är det vanligt med beskrivande och informerande skyltar. Detta inte minst i klassrummen där eleverna lär sig ämnen som biologi och kemi där allt från uppstoppade fåglar till kemiska syror är tydligt uppmarkerade.

Läs mer

Börja designa din skylt

Exempel på skolskyltar

Created with Fabric.js 1.7.17 Fritids Änggårdsskolans

Plastskylt gravyr

150 x 75 mm

116 kr

Created with Fabric.js 3.1.0

Plastskylt gravyr

200 x 80 mm

180 kr

Created with Fabric.js 3.1.0

Träskylt

230 x 120 mm

481 kr

Created with Fabric.js 3.1.0

Plastskylt gravyr

295 x 80 mm

215 kr

Created with Fabric.js 1.7.17 Kemi

Plastskylt gravyr

150 x 60 mm

148 kr

Created with Fabric.js 1.7.17 Spring INTE i korridoren!

Plastskylt gravyr

282 x 119 mm

323 kr

Created with Fabric.js 1.7.17 FÖR ALLA EN TOALETT

Plastskylt gravyr

120 x 45 mm

103 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 Birgitta lärare

Namnskylt gravyr

75 x 25 mm

78 kr

Created with Fabric.js 1.7.19 Lärare Stenbäckskolan Hannes Gunnarsson

Namnskylt gravyr

60 x 25 mm

93 kr

Created with Fabric.js 1.7.22 ELEV Hamnskolan

Namnskylt gravyr

60 x 25 mm

76 kr

Created with Fabric.js 1.7.22 Amir Husseini Lärare Ekbackens gymnasium

Namnskylt färgtryck

59 x 34 mm

149 kr

Created with Fabric.js 1.7.19 Snäckans Förskola K a l l e K a r l s s o n P e d a g o g

Namnskylt gravyr

70 x 30 mm

106 kr

Det finns en mängd olika skyltar som används vid och i skolor. Egentligen är det enbart fantasin som sätter stopp för hur skyltarna kan användas. Några av de vanligare varianterna är:

Skolskyltar – Exempel

Rätt fart

En mycket vanlig skolskylt som finns i närheten av skolor är varningsskylten som ska pålysa trafikanter att köra extra sakta. Den triangelformade skylten avbildar två barn (svart siluett) mot på en gul bakgrund och med en röd ram. Det är en trafikskylt som ofta har ordet ”Skola” under sig för att lyfta fram varför trafikanten ska vara extra försiktig. 

Rätt Klassrum – På lågstadiet brukar klassens namn (ex. 3A) vara stort och tydligt uppmarkerat på klassrumsdörren. På högstadiet och inte minst gymnasiet är det fortfarande dörrskyltar som sitter på klassrummen. Men nu är de betydligt mindre och visar vanligtvis bara ett rumsnummer. 

Rätt detalj

Inte minst på kemilektionerna är det mycket viktigt att allt står på exakt rätt ställe. Syror, bägare och annat brukar ofta vara uppmarkerade med små skyltar. Detta inte bara för att få ordning och reda utan också för att hålla hög säkerhet kring de ibland frätande och farliga syrorna.

Använd skolskyltar för att hitta rätt – och hitta lätt.

Vad tycker våra kunder?