Klicka här för att börja designa din skylt

Skolskyltar

Alla skolor har en relativt stor skylt som visar upp skolans namn på fasaden. Det är oftast en av de största skolskyltar som finns på skolan – men knappast den enda. Så fort man kommer in är det skyltar som markerar upp numren på de olika klassrummen och andra rum så som bibliotek och lärarrum. Ofta finns det även ett antal riktningsskyltar som hjälper gästen att hitta rätt i byggnaden. 

Tar man sedan steget in i klassrummet är det vanligt med beskrivande och informerande skyltar. Detta inte minst i klassrummen där eleverna lär sig ämnen som biologi och kemi där allt från uppstoppade fåglar till kemiska syror är tydligt uppmarkerade.

Exempel på skolskyltar

Created with Fabric.js 1.7.19 Snäckans Förskola K a l l e K a r l s s o n P e d a g o g

Namnskylt gravyr

70x30 mm

92 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.22 Amir Husseini Lärare Ekbackens gymnasium

Namnskylt färgtryck

59x34 mm

136 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.19 Lärare Stenbäckskolan Hannes Gunnarsson

Namnskylt gravyr

60x25 mm

79 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 3.1.0

Plastskylt gravyr

295x80 mm

200 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.22 ELEV Hamnskolan

Namnskylt gravyr

60x25 mm

62 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.17 Kemi

Plastskylt gravyr

150x60 mm

136 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.17 FÖR ALLA EN TOALETT

Plastskylt gravyr

120x45 mm

94 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 3.1.0

Plastskylt gravyr

250x100 mm

240 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.17 Spring INTE i korridoren!

Plastskylt gravyr

282x119 mm

301 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 3.1.0

Akrylskylt

250x80 mm

739 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 Birgitta lärare

Namnskylt gravyr

75x25 mm

64 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 3.1.0

Plastskylt gravyr

250x80 mm

254 kr inkl. moms

Vad tycker våra kunder?