Hoppa till innehållet

Företagskund? -20% rabatt vid beställningar över 5000kr - sales@skyltmax.se

Integritetspolicy

Ditt förtroende är viktigt för oss. För att du ska känna dig säker när du besöker vår webbsida håller vi oss till de lagliga bestämmelser gällande bearbetning av personrelaterade uppgifter. Här nedan följer information om hur vi insamlar, hanterar och använder data. Följande sekretesspolicy förklarar vilka uppgifter som samlas in från dig. Vi beskriver också hur vi bearbetar och använder datan. Du får även information om vem du kan vända dig till gällande frågor kring vår datahantering. 

1. Ansvarig part

Ansvarig part för insamling, bearbetning och användning av personuppgifter är SignMax AB med organisationsnummer 556756-8760, ägare av varumärket Skyltmax. SignMax AB har följande kontaktuppgifter:

E-post:
info@skyltmax.se

Telefon:
031-448 178

Post:
SignMax AB
Box 21
433 21 Partille

Webbadress:
https://skyltmax.se/

Det finns även ett kontaktformulär på följande sida:
https://skyltmax.se/kontakt

2. Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter

Vi är personuppgiftsansvariga för alla dina uppgifter som delas direkt till oss. Personuppgifter är uppgifter som kan härledas till en fysisk person. Dit hör till exempel namn, telefonnummer, adress och e-post. 

Vi samlar in, lagrar och bearbetar dina uppgifter för att kunna handlägga din beställning. Dina personuppgifter kommer endast att delas till tredje part om detta är tillåtet enligt lag, inklusive för att kunna handlägga avtal samt inkasso, eller om du tidigare lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer inte att delas till tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt samtycke. För att vi ska kunna handlägga beställningar får av oss anlitade tjänsteleverantörer (såsom logistikföretag, betallösningar och banker) de uppgifter som krävs för orderhantering. De data som överförts på detta sätt får våra tjänsteleverantörer endast använda för att utföra sina uppgifter.

Vi sparar dina kund- och orderuppgifter i sju år i enlighet med svenska bokföringslagen. 

Vi samlar även in information om din webbplatsanvändning genom cookies. För utförlig information om vilken information vi samlar in och varför, se avsnitt 8.

2.1 Registrering av kundkonto samt vid beställning

Alla besökare som skapar ett kundkonto får lösenordsskyddad åtkomst till sina uppgifter som lagrats hos oss. Här får du även åtkomst till uppgifter om tidigare lagda beställningar samt inställningar för prenumeration av nyhetsbrev. 

För att lägga en beställning eller skapa ett kundkonto måste följande data anges. Det är obligatoriska uppgifter som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden vid en beställning. 

• Din e-postadress
• Ditt namn
• Din adress
• Ditt telefonnummer (används enbart för avisering vid spårbar leverans)
• Ditt lösenord

2.2 Skapande av skyltar

Vid skapande av skyltar sparar vi det innehåll du placerar på skylten tillsammans med övriga uppgifter som krävs för att vi kunna handlägga din beställning. Vi delar aldrig information om dina skyltar till andra konton eller till tredje part i marknadsföringssyften. 

2.3 Hantera betalningar

Du kan betala säkert med kort. Din betalning hanteras av Adyen B.V. med säker kryptering och enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter skickas direkt till Adyen B.V. Vi har via Adyen B.V. tillgång till kortinnehavarens namn, korttypen samt de 4 sista siffrorna i kortnumret samt IP-numret för betalningen. Denna information har vi tillgång till för att kunna hantera återbetalningar och kunna utreda felaktiga dragningar. Endast de hos oss som har som sin arbetsuppgift att hantera tex återbetalningar har tillgång till dessa uppgifter.

Betalningar via PayPal hanteras av PayPal (de är personuppgiftsansvariga för databehandlingen) och vi har tillgång till viss information via PayPal för att kunna hantera betalningen och vid behov utreda eventuella felaktiga betalningar. För mer information om hur PayPal hanterar din personliga information se PayPals sekretesspolicy: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-prev.

För övriga direktbetalningsmetoder hanterar vi, i de fall betalningsmetoden kräver det, e-mail, IP-nummer, telefonnummer, kontonummer samt namn. För betalning via faktura hanteras den personliga information som är del av fakturan och ingår i bokföring enligt Bokföringslagen (1999:1078). Informationen sparas under skatteår plus 7 år.

2.4. Nyhetsbrev

Vi använder den e-postadress som du angett för att skicka nyheter och erbjudanden. Vi behöver ditt samtycke för att lägga till dig som privatperson som prenumerant. Om du inte längre vill prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du säga upp prenumerationen utan kostnad, via länk i varje utskick, via kontaktuppgifterna som nämns under avsnitt 1 samt även bland inställningarna i kundzonen.

Dina uppgifter delas inte vidare till tredje part i andra syften utan används enbart för att ge dig information om våra nyheter, produkter och erbjudanden.

2.5 Webbspårning

Vi samlar in information om hur du använder och navigerar på vår webbplats. Informationen samlas in baserat på vårt legitima intresse för kvalitetsförbättring. För mer information, se avsnitt 8. 

2.6 Kundomdömen

Dina kontaktuppgifter kan komma att delas med tredje part baserat på vårt legitima intresse för kundomdömen. Dina uppgifter används enbart till detta ändamålet och kommer inte att delas till tredje part för användning i marknadsföringssyften. 

2.7 Kundserviceärenden

Vid kontakt med vår kundservice hanterar vi de personuppgifter du anger för att kunna handlägga ditt ärende. Dina uppgifter används inte till andra syften och raderas senast efter 12 månader.

2.8 Sociala medier

Personuppgifter som görs tillgängliga för oss på sociala medier följer respektive plattforms personuppgiftspolicy. Vi administrerar innehållet och raderar eventuellt olagligt innehåll. Om kommunikation på sociala medier blir ett kundserviceärende hanteras uppgifterna enligt policyn ovanför gällande kundserviceärenden. 

2.9 Tävlingar

Vid tävlingar använder vi dina uppgifter för att kunna meddela om eventuella vinster.

3. Kreditkontroll 

Vi förbehåller oss rätten till att göra en kreditkontroll före tillverkning och leverans av din beställning. För detta ändamål överför vi de personuppgifter som krävs för att utföra en kreditkontroll till ett kreditupplysningsföretag. 

3.1 Rekrytering

Vid ansökningar av vakanta tjänster samt vid spontanansökan samlar vi in uppgifter som krävs för att göra rekryteringsprocessen möjlig. Dina uppgifter används inte till andra syften och raderas senast efter 24 månader om du inte lämnat samtycke till att vi får behålla dina uppgifter i vår kandidatbank.  

4. Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi strävar alltid efter att bearbeta dina uppgifter inom EU/EES. Dessa uppgifter kan dock i vissa fall överföras till och bearbetas i länder som inte ingår i EU/EES av en leverantör eller underleverantör till oss. Då vi är fast beslutna att alltid skydda dina uppgifter, kommer vi att vidta alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter bearbetas säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar och på samma nivå som det skydd som erbjuds i EU/EES.

4.1 Marknadsföring och profilering

För att kunna ge dig bästa möjliga information och erbjudanden använder vi ibland kundmatchning när vi annonserar på tredjepartsplattformar. Med hjälp av kontaktinformationen du uppgett till oss kan tredjeparter som t.ex. Meta och Google matcha dig med information du har gett ut. När detta är gjort kan du få budskap och information som vi antar är av intresse för dig. De mest frekvent använda uppgifterna inkluderar e-post och telefonnummer, men andra kontaktuppgifter som namn, ort, postnummer, län, land, ålder, mobile advertiser ID och mobilenhets-ID kan också förekomma. 

Din kontaktinformation skickas krypterad till tredje part, där en automatisk matchning sker om du är registrerad användare med samma kontaktuppgifter. Efter avslutad matchning kommer dessa uppgifter att raderas.

Observera att den information vi delar om dig inte kan utnyttjas av tredje part för andra ändamål. För närvarande använder vi oss av kundmatchning på plattformarna Google och Meta.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av den informationen vi har samlat in om dig. Du kan få information om vilka uppgifter vi har lagrade om dig inom skälig tid och utan kostnad. Om du vill ta del av all information eller vissa delar, kontakta kundservice via kontaktuppgifterna i avsnitt 1.

Du har även rätt att få dina uppgifter korrigerade eller raderade. Om du har invändningar mot vår insamling eller användning av din data kan du skicka din invändning till oss till kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 1. 

Du har rätt att begära begränsning av dina personuppgifter som SignMax som personuppgiftsansvarig behandlar. Detta innebär att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och begär att personuppgifterna rättas. Du kan även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

Du har även rätt till dataportabilitet. Det innebär att du har rätt att få ut de personuppgifter som du har givit oss och som vi behandlar om dig i ett visst format och att du har rätt att överföra denna till en annan personuppgiftsansvarig. SignMax ska i detta fall underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Vi vill säkerställa att våra uppgifter är uppdaterade och korrekta. Du kan alltid be oss korrigera information som du tror är felaktig. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter används till marknadsföringsändamål. Det kan göras via länk i varje utskick, via kontaktuppgifterna som nämns under avsnitt 1 samt även bland inställningarna i kundzonen.

Du har alltid rätt att framföra åsikter och klagomål på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till en tillsynsmyndighet. I vårt fall är tillsynsmyndigheten Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/).

6. Loggfiler

Vid varje åtkomst till Skyltmax sidor kommer användardata att överföras av respektive webbläsare och lagras i loggfiler, de så kallade serverloggfilerna. De dataposter som sparas i detta sammanhang innehåller följande uppgifter: Datum och tid för åtkomst, namnet på anropad sida, IP-adress, den mängd data som överförts samt produkt- och versionsinformation om den webbläsare som använts. Dessutom loggas order- och kunduppgifter.

Dessa loggfil-dataposter används i huvudsak av oss för att hitta och åtgärda eventuella fel. Loggfilerna finns endast tillgängliga för våra utvecklare och raderas automatiskt efter 30 dagar.

Inga lösenord eller känsliga betaluppgifter loggas eller sparas på våra servrar.

7. Säker dataöverföring

Dina personliga uppgifter överförs hos oss säkert med kryptering. Detta gäller självklart även för din beställning, betalning och inloggning som kund. Vi använder krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer).

Dessutom arbetar vi aktivt med att hålla vår webbplats, våra system och vår organisation säkra mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller distribution av dina data genom obehöriga personer.  

8. Cookies

Vi vill att du ska få en bra upplevelse på vår webbplats och använder därför inom ramen för artikel 6.1.f GDPR cookies, webbanalystjänster samt social media-plugins. Att acceptera cookies är inget krav för att kunna besöka vår hemsida. Om du inte tillåter oss att sätta cookies kommer dock sidans funktionalitet att vara begränsad och du kommer inte att kunna beställa våra produkter. 

Vad är cookies? Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som sparar vissa inställningar och information om din internetanvändning för utbyte med vårt system via webbläsaren. Informationen används bland annat för att sidans funktioner ska fungera, för att förbättra användarupplevelsen genom att samla in statistik från besökare, för att ge relevanta erbjudanden och mäta annonsers effektivitet, samt vissa kundservicefunktioner. För information om alla cookies och dess användningsområden, se avsnitt 8.1.  

Vi sparar inga känsliga eller personligt identifierbara uppgifter i de cookies som vi skapar.

Så undviker du cookies. Om du önskar att undgå användning av cookies kan du ställa in din webbläsare till att inte acceptera cookies eller avaktivera dem separat genom att installera en opt out-cookie. Glöm inte att avaktiveringen måste göras i varje webbläsare du använder. Se webbläsarens hjälpsidor för vidare information. Observera dock att om du väljer bort cookie så kommer flera av funktionerna på vår webbplats inte längre att fungera korrekt. Genom att använda webbplatsen skyltmax.se samtycker du till användandet av cookies. 

8.1 Vilka cookies används?


Vad tycker våra kunder?