Namnskyltar

Att de anställda ska ha en tydlig namnskylt på arbetsplatsen är för många arbetsgivare en självklarhet. I möten med kunder och samarbetspartners är det viktigt att visa vem personen är och vilket företag som representeras. Det skapar ett personligare möte och gör det även tydligt för kunden vem man pratat med om fler frågor skulle uppstå. Namnskylt, eller namnbricka som många kallar dem, är även mycket vanligt på sjukhus, mässor och vid tillfällen där det exempelvis finns entrévärdar.

De som vill beställa namnbrickor till företag eller organisationer brukar främst fokusera på vilken text som ska stå på namnbrickorna. Självklart är detta mycket viktigt, men det är även bra att se över hur brickorna kan fästas på kläderna. Att beställa namnbricka med militärklämma till personer som arbetar i T-shirt är exempelvis inte speciellt genomtänkt. Då är det bättre att ha magnet eller nål som fästmetod.

Exempel på namnskyltar

Created with Fabric.js 1.7.12 Leg. Läkare Amanda

Namnskylt gravyr

80x25 mm

85 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.9 Leif Frid Landstinget Spec. sjuksköterska

Namnskylt färgtryck

59x34 mm

124 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.9 Claire olsson

Namnskylt färgtryck

59x34 mm

136 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.9 Anders Andersson GUIDE Alpinresor

Namnskylt gravyr

80x25 mm

66 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.9 Fysioterapeut LISSA

Namnskylt gravyr

70x35 mm

60 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.9 Jan Karlsson F l o r i s t

Namnskylt färgtryck

62x32 mm

136 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Mikael Olsson Fotograf

Namnskylt gravyr

80x30 mm

60 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Sekreterare & trevlig Annika

Namnskylt gravyr

80x25 mm

59 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.9 Monica Andersson Miljöansvarig

Namnskylt färgtryck

59x34 mm

136 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.9 Högåsens förskola EVA

Namnskylt färgtryck

60x30 mm

111 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.9 Sofia Fransson B a r t e n d e r

Namnskylt färgtryck

62x32 mm

136 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.9 Emelie Holmberg Sales & Marketing

Namnskylt färgtryck

60x30 mm

136 kr inkl. moms

Vad tycker våra kunder?