Namnskyltar

Att de anställda ska ha en tydlig namnskylt på arbetsplatsen är för många arbetsgivare en självklarhet. I möten med kunder och samarbetspartners är det viktigt att visa vem personen är och vilket företag som representeras. Det skapar ett personligare möte och gör det även tydligt för kunden vem man pratat med om fler frågor skulle uppstå. Namnskylt, eller namnbricka som många kallar dem, är även mycket vanligt på sjukhus, mässor och vid tillfällen där det exempelvis finns entrévärdar.

De som vill beställa namnbrickor till företag eller organisationer brukar främst fokusera på vilken text som ska stå på namnbrickorna. Självklart är detta mycket viktigt, men det är även bra att se över hur brickorna kan fästas på kläderna. Att beställa namnbricka med militärklämma till personer som arbetar i T-shirt är exempelvis inte speciellt genomtänkt. Då är det bättre att ha magnet eller nål som fästmetod.

Exempel på namnskyltar

Created with Fabric.js 1.7.9 Jan Karlsson F l o r i s t

Namnskylt färgtryck

62x32 mm

136 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 FATIMA

Namnskylt gravyr

70x25 mm

64 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.19 Snäckans Förskola K a l l e K a r l s s o n P e d a g o g

Namnskylt gravyr

70x30 mm

92 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 ENTREVÄRD

Namnskylt gravyr

80x25 mm

65 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.17 Lena Ström Barnmorska

Namnskylt gravyr

70x30 mm

78 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Sekreterare & trevlig Annika

Namnskylt gravyr

80x25 mm

65 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.19 Lärare Stenbäckskolan Hannes Gunnarsson

Namnskylt gravyr

60x25 mm

79 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.17 Jenny Holmén Sjuksköterska

Namnskylt färgtryck

62x32 mm

136 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.19 ELEV Hamnskolan

Namnskylt gravyr

60x25 mm

78 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.12 Sommelier Hans Gullman

Namnskylt färgtryck

60x30 mm

124 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Mikael Olsson Fotograf

Namnskylt gravyr

80x30 mm

66 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.19 Produktutvecklare & trevlig Oskar Källberg

Namnskylt gravyr

80x30 mm

68 kr inkl. moms

Vad tycker våra kunder?