Information om COVID-19: Vi tillverkar och levererar som vanligt.

Läs mer.

Klicka här för att börja designa din skylt

Märkskyltar

Användningsområdet för små skyltar är stort. Det vanligaste är att de förekommer vid el-, bygg-, och VVS-installationer. Detta för att tydligt markera vad de olika kablarna och rören har för funktion. Skyltmärkning förekommer även ofta på hissar, vid markering av lägenhetsnummer eller i andra situationer där märkningen ska vara bestående under lång tid.

Märkskyltar är i regel små skyltar som främst har en praktisk funktion att märka upp. Skyltmärkning är ett effektivt sätt att märka upp men tänk på följande för bäst resultat.

Läs mer

Börja designa din skylt

Exempel på märkskyltar

Created with Fabric.js 1.6.6 A2b7 Grupp 9

Plastskylt gravyr

68 x 44 mm

41 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 C-NOD 07

Plastskylt gravyr

61 x 15 mm

21 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 Elskåp

Plastskylt gravyr

56 x 25 mm

26 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 Sekundär Fläkt 1 QF 03

Plastskylt gravyr

65 x 25 mm

29 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 56000

Plastskylt gravyr

60 x 15 mm

21 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 E2

Plastskylt gravyr

45 x 15 mm

19 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 FRÅNLUFT

Plastskylt gravyr

66 x 30 mm

31 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 Pressure

Plastskylt gravyr

80 x 20 mm

29 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 AS1

Plastskylt gravyr

50 x 20 mm

21 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 Sektineringsbrytare För grupp 2 - 26 Avsäkrad 250A

Plastskylt gravyr

100 x 37 mm

49 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 Utlopp

Plastskylt gravyr

48 x 13 mm

18 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 007 Kortläsare

Plastskylt gravyr

63 x 32 mm

33 kr

Skyltmärkning – för vem?

Vilka är det som kommer att se skylten och vilka vänder den sig till? Genom att utgå från det kan förkortningar och fackuttryck användas för att hålla informationen så kort och koncis som möjligt. Märkskyltar är primärt till för att uppmärkning, inte att ge ytterligare information.

Små skyltar kräver större text

Det är framförallt två saker man bör tänka på gällande texten på små skyltar. Storleken på texten tänker de flesta på men det gäller även att välja en font (stil) på texten som är lätt att läsa. Det handlar då även om att välja en bakgrund som gör att texten lyfts fram ordentligt. Prova med både olika färger och olika textstilar för att se skillnaden.

Bilder – Nej tack

Det är sällan man har bilder på märkskyltar. För det första är de så små att bilderna skulle ta för stor del av skylten och för det andra handlar skyltmärkning om att märka upp och förtydliga. Då kan bilderna snarare få motsatt effekt.

Vad tycker våra kunder?