Klimatkompensation

Klimatkompensation

Vi på Skyltmax vill minska vår klimatpåverkan. Vi gör detta genom att klimatkompensera för de koldioxidutsläpp som vår verksamhet orsakar.

Vår klimatkompensation innebär en finansiering av en åtgärd utanför vår egna organisation. Den åtgärden ska leda till en utsläppsreduktion som är lika stor som de utsläpp vi vill kompensera för. Utsläppsreduktionen leder därmed till minskade utsläpp någon annanstans.

Vi beräknar årligen våra koldioxidutsläpp för vår energiförbrukning i produktionen samt för alla frakter ut till våra kunder, klimatkompenserar sedan för dessa. Klimatkompensationen sker i samarbete med Tricorona Climate Partner, ett svenskt företag som hjälper andra företag och organisationer att ta sitt klimatansvar. Tricorona erbjuder olika utsläppsreducerande projekt att kompensera genom, alla med trovärdiga certifieringar såsom FN eller Gold Standard.

Trädplantering

Vi har valt att klimatkompensera genom trädplanteringsprojektet ”Tropical Mix”. Detta unika skogsprojekt bedrivs i flertalet provinser i Panama där avskogning är ett stort problem. Under projektets tid har över 1,9 miljoner träd planterats och hittills bidragit till en CO₂e-minskning på ca 135 100 ton. Projektet är certifierat med Gold Standard, den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer, däribland WWF International.

För den som vill veta mer om Tricorona Climate Partner och deras olika klimatprojekt, läs här.

Vi jobbar mot att bli klimatneutrala

Vi jobbar mot att bli en klimatneutral verksamhet. Detta innebär att vi beräknar, reducerar och kompenserar för verksamhetens alla koldioxidutsläpp. Läs vår avsiktsförklaring här: PDF

Vad tycker våra kunder?