Gravskyltar

Den vanligaste förekommande gravskylten är den som monteras på gravstenen eller i minneslunden och som visar namnet på den avlidne. I vår skyltomat kan du själv skapa en helt unik och personlig gravskylt.
Utöver de skyltar som ses på kyrkogården kan även gravskyltar förekomma vid andra tillfällen och på andra platser. Detta främst för att anhöriga ska få en plats att sörja vid och minnas den som inte längre är kvar i livet.

Vad tycker våra kunder?