Hoppa till innehållet

Företagskund? -20% rabatt vid beställningar över 5000kr - sales@skyltmax.se

CSR

Hur jobbar Skyltmax med CSR?

För oss är det viktigt att integrera CSR-arbetet i vår verksamhet, vilket innebär ett engagemang i omvärlden och i våra medarbetare. Vi vill driva företaget på ett hållbart sätt och vara ett föredöme. Vi tar vårt ansvar för miljön och klimatet på största allvar och engagerar oss socialt, bl.a. genom välgörenhet.

Vad är CSR?

CSR är en förkortning för Corporate Social Responsibility. Det handlar om att som företag ta ansvar för sin påverkan på samhället utöver vad lagen kräver och jobba för en mer hållbar utveckling. Påverkan kan finnas inom flera områden. En vanlig uppdelning är efter sociala, miljömässiga och ekonomiska områden.

VÅRT SOCIALA ANSVAR

Vi bryr oss om och respekterar varandra och våra kunder, samtidigt som vi vill vara med och bidra till samhällsnytta genom bl.a. välgörenhet, kampanjer och samarbeten.

Våra medarbetare

På Skyltmax vill vi säkerställa att varje medarbetare trivs och mår bra, har en bra arbetsmiljö, känner sig trygg och att det inte förekommer någon form av diskriminering på jobbet. Arbetsplatsen kännetecknas av frihet under eget ansvar och fokus läggs på en arbetsmiljö som betonar samarbete, gemenskap, respekt och förståelse. Våra medarbetare ska känna samhörighet och delaktighet oavsett kön, ålder, religion, etnicitet, funktionsvariation eller annat.

Vi tror att en god hälsa bidrar till friska och välmående medarbetare och att fysisk aktivitet ökar arbetsprestationen. Som ett led ur detta erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet till en timmas träning per vecka på arbetstid. Vi vill uppmuntra till rörelse och gemenskap och deltar varje år i olika motionslopp.

Skyltmax blivit utnämnt till en av Sveriges bästa arbetsplatser av undersökningsföretaget, Great Place to Work. Detta är ett kvitto på att våra medarbetare trivs, mår bra och får bästa möjlighet att göra ett bra arbete.

'Skyltmax stödjer' och månadens stödorganisation

Med initiativet Skyltmax stödjer vill vi ta vårt ansvar som företag och bidra till en hållbar utveckling genom att stödja verksamheter som engagerar sig i olika samhälls- och hjälpprojekt. För varje ny prenumerant som registrerar sig till vårt nyhetsbrev skänker vi 20 kr till Skyltmax stödjer. Varje månad väljer vi ut en ny organisation eller projekt att stödja. Läs mer om Skyltmax stödjer.

Vi delar ut stipendium

Vi har infört ett stipendium för att uppmuntra till idéer som kan leda till en mer hållbar utveckling. Vi vill bidra till innovativa lösningar, och i förlängningen till ett mer hållbart samhälle. Läs mer här.

VÅRT KLIMAT- OCH MILJÖANSVAR

Vi tar vårt ansvar för miljön och klimatet på största allvar och strävar hela tiden efter att minimera vår påverkan. Våra medarbetare har genomgått en grundläggande miljöutbildning och för oss är det en självklarhet att tänka hållbart i stort som smått.

Vi klimatkompenserar

Vi klimatkompenserar för koldioxidutsläpp som kommer från vår skylttillverkning samt för transport ut till våra kunder. Klimatkompensationen sker i samarbete med Atmoz Consulting, ett svenskt företag som hjälper andra företag och organisationer att ta sitt klimatansvar.

Vår fastighet är certifierad med Green Building

Vår nya fastighet har certifierats med Green Building, vilket innebär att anläggningen förbrukar 25% mindre energi än gällande krav.

Vi har installerat 474 solpaneler på vårt tak

Vi har utökat vår solcellsanläggning och har nu 474 solpaneler installerade. Solpanelerna är beräknade att producera cirka 60 % av den mängd vi förbrukar idag när det kommer till fastighet, produktionen och kontor.

Vi erbjuder reseförmån

Vi försöker resa med så liten negativ påverkan på klimatet som möjligt, därför erbjuder vi våra medarbetare en reseförmån. Här ingår förmånscykel eller halva busskortet betalt.

Våra initiativ

#SkyltmaxLovesUF

Vårt klimatarbete

Skyltmax stödjer

#detsynsinte

Stipendium

Vad tycker våra kunder?