Information om COVID-19: Vi tillverkar och levererar som vanligt.

Läs mer.

Skyltmax stödjer

Med initiativet Skyltmax stödjer vill vi ta vårt ansvar som företag och bidra till en hållbar utveckling genom att stödja verksamheter som engagerar sig i olika samhälls- och hjälpprojekt. För varje ny prenumerant som registrerar sig till vårt nyhetsbrev väljer vi att skänka 10 kr till Skyltmax stödjer. Summan fördelas på organisationer och projekt som vi tycker gör en viktig skillnad i samhället och vill uppmärksamma lite extra.


Månadens stödorganisation

RISE

Klimatfrågan är viktig för oss och vi strävar hela tiden efter att minimera vår påverkan på klimat och miljö och arbeta hållbart. Vi har valt att stötta RISE som är forskningsinstitut med uppdrag att verka för hållbar tillväxt i samhället genom att vara med och finansiera projektet "Klimatpositiva koleffektiva jetbränslen". Projektet syftar till att öka kunskapen om möjligheter och utmaningar kopplat till att öka koleffektiviteten vid bioflygbränsleproduktion för en mer effektiv användning av biomassa samt minskad klimatpåverkan. Läs mer här.

September 2020


Organisationer vi stödjer

Läkare Utan Gränser

Vi är tacksamma över att leva i ett samhälle med ett fungerande hälso- och sjukvårdssystem, inte minst under en rådande pandemi där många människor är i akut behov av vård. Detta är tyvärr inte en självklarhet för alla. Därför vill vi stötta Läkare Utan Gränser. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som hjälper människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer, oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Augusti 2020

Vad tycker våra kunder?