Information om COVID-19: Vi tillverkar och levererar som vanligt.

Läs mer.

Skyltmax stödjer

Med initiativet Skyltmax stödjer vill vi ta vårt ansvar som företag och bidra till en hållbar utveckling genom att stödja verksamheter som engagerar sig i olika samhälls- och hjälpprojekt. För varje ny prenumerant som registrerar sig till vårt nyhetsbrev väljer vi att skänka 10 kr till Skyltmax stödjer. Summan fördelas på organisationer och projekt som vi tycker gör en viktig skillnad i samhället och vill uppmärksamma lite extra.


Månadens stödorganisation

Prostatacancerförbundet

I november pågår den internationella kampanjen Movember, också kallad mustaschkampen. Kampanjen har som syfte att lyfta medvetandet kring prostatacancer och manlig hälsa. Det känns viktigt för oss att kunna vara med och bidra till forskningen kring prostatacancer, så att sjukdomen kan förebyggas och botas. Vi väljer denna månad att skänka pengar till Prostatacancerförbundet, så att de kan fortsätta finansiera forskning och sprida kunskap kring prostatacancer.

November 2020


Organisationer vi stödjer

Cancerfonden Rosa Bandet

Alla känner vi någon som drabbats av cancer, direkt eller indirekt. Att hjälpa till i kampen mot cancer är för oss en självklarhet, därför vill vi uppmärksamma Rosa Bandet som pågår under oktober månad. Syftet med kampanjen är att samla in pengar till cancerforskning, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare. Vi är stolta över att stödja Cancerfonden, så att forskningen kan fortsätta göra framsteg!

Oktober 2020

RISE

Klimatfrågan är viktig för oss och vi strävar hela tiden efter att minimera vår påverkan på klimat och miljö och arbeta hållbart. Vi har valt att stötta RISE som är forskningsinstitut med uppdrag att verka för hållbar tillväxt i samhället genom att vara med och finansiera projektet "Klimatpositiva koleffektiva jetbränslen". Projektet syftar till att öka kunskapen om möjligheter och utmaningar kopplat till att öka koleffektiviteten vid bioflygbränsleproduktion för en mer effektiv användning av biomassa samt minskad klimatpåverkan. Läs mer här.

September 2020

Läkare Utan Gränser

Vi är tacksamma över att leva i ett samhälle med ett fungerande hälso- och sjukvårdssystem, inte minst under en rådande pandemi där många människor är i akut behov av vård. Detta är tyvärr inte en självklarhet för alla. Därför vill vi stötta Läkare Utan Gränser. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som hjälper människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer, oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Augusti 2020

Vad tycker våra kunder?