Skyltmax stödjer

Med initiativet Skyltmax stödjer vill vi ta vårt ansvar som företag och bidra till en hållbar utveckling genom att stödja verksamheter som engagerar sig i olika samhälls- och hjälpprojekt. För varje ny prenumerant som registrerar sig till vårt nyhetsbrev väljer vi att skänka 20 kr till Skyltmax stödjer. Beloppet fördelas på organisationer som vi tycker gör en viktig skillnad i samhället.


Månadens stödorganisation

MIND

I februari har vi valt att stötta Mind. Mind är en ideell organisation som har som sin vision att arbeta för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. De flesta känner någon som har drabbats, så också vi. Vi vill uppmärksamma Mind med anledning av vår egen historia och hjälpa till i arbetet att främja psykisk hälsa.

Februari 2021


Organisationer vi stödjer

Räddningsmissionen

I januari har valt att stötta Räddningsmissionen. Räddningsmissionen är en ideell förening som bedriver socialt arbete på kristen grund. Deras uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till eller förvärrar utsatthet och utanförskap. Vi som företag är stolta över att kunna bidra med en gåva och på så sätt stötta Räddningsmissionens arbete för utsatta människor i Göteborg.

Foto: Erika Persson

Januari 2021

Göteborgs stadsmission

Det finns många som idag lever i social och ekonomisk utsatthet och behöver hjälp med grundläggande behov, så som mat och kläder. Stadsmissionen är en trygg plats för de som lever i fattigdom och utanförskap. Vi vill vara med och skapa möjlighet till förändring genom att stötta Göteborgs Stadsmissions arbete. Vårt stöd bidrar till att fler får hjälp med till exempel mat, vinterkläder och läxhjälp. Tillsammans kan vi skapa ett mänskligare samhälle för alla!

December 2020

Prostatacancerförbundet

I november pågår den internationella kampanjen Movember, också kallad mustaschkampen. Kampanjen har som syfte att lyfta medvetandet kring prostatacancer och manlig hälsa. Det känns viktigt för oss att kunna vara med och bidra till forskningen kring prostatacancer, så att sjukdomen kan förebyggas och botas. Vi väljer denna månad att skänka pengar till Prostatacancerförbundet, så att de kan fortsätta finansiera forskning och sprida kunskap kring prostatacancer.

November 2020

Cancerfonden Rosa Bandet

Alla känner vi någon som drabbats av cancer, direkt eller indirekt. Att hjälpa till i kampen mot cancer är för oss en självklarhet, därför vill vi uppmärksamma Rosa Bandet som pågår under oktober månad. Syftet med kampanjen är att samla in pengar till cancerforskning, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare. Vi är stolta över att stödja Cancerfonden, så att forskningen kan fortsätta göra framsteg!

Oktober 2020

RISE

Klimatfrågan är viktig för oss och vi strävar hela tiden efter att minimera vår påverkan på klimat och miljö och arbeta hållbart. Vi har valt att stötta RISE som är forskningsinstitut med uppdrag att verka för hållbar tillväxt i samhället genom att vara med och finansiera projektet "Klimatpositiva koleffektiva jetbränslen". Projektet syftar till att öka kunskapen om möjligheter och utmaningar kopplat till att öka koleffektiviteten vid bioflygbränsleproduktion för en mer effektiv användning av biomassa samt minskad klimatpåverkan. Läs mer här.

September 2020

Läkare Utan Gränser

Vi är tacksamma över att leva i ett samhälle med ett fungerande hälso- och sjukvårdssystem, inte minst under en rådande pandemi där många människor är i akut behov av vård. Detta är tyvärr inte en självklarhet för alla. Därför vill vi stötta Läkare Utan Gränser. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som hjälper människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer, oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Augusti 2020

Vad tycker våra kunder?