Hoppa till innehållet

Företagskund? -20% rabatt vid beställningar över 5000kr - sales@skyltmax.se

Skyltmax stödjer

Med initiativet Skyltmax stödjer vill vi ta vårt ansvar som företag och bidra till en hållbar utveckling genom att stödja verksamheter som engagerar sig i olika samhälls- och hjälpprojekt. Därför väljer vi att skänka 20 kr till en stödorganisation för varje ny prenumerant som registrerar sig till vårt nyhetsbrev. Beloppet fördelas på organisationer som vi tycker gör en viktig skillnad i samhället.


Nuvarande stödorganisation

Prostatacancerförbundet 2023

I november pågår den internationella kampanjen Movember, också kallad mustaschkampen. Kampanjen har som syfte att lyfta medvetandet kring prostatacancer och manlig hälsa. Det känns viktigt för oss att kunna vara med och bidra till forskningen kring prostatacancer, så att sjukdomen kan förebyggas och botas. Därför väljer vi denna månad att skänka pengar till Prostatacancerförbundet, så att de kan fortsätta finansiera forskning och sprida kunskap kring prostatacancer.


Tidigare organisationer vi stöttat

Göteborgs stadsmission

Det finns många som idag lever i social och ekonomisk utsatthet och behöver hjälp med grundläggande behov, så som mat och kläder. Stadsmissionen är en trygg plats för de som lever i fattigdom och utanförskap. Vi vill vara med och skapa möjlighet till förändring genom att stötta Göteborgs Stadsmissions arbete. Vårt stöd bidrar till att fler får hjälp med till exempel mat, vinterkläder och läxhjälp. Tillsammans kan vi skapa ett mänskligare samhälle för alla!

Sverige för UNHCR

Vi stöttar Sverige för UNHCR i deras arbete för alla drabbade i Ukraina. UNHCR är på plats och hjälper i världens svåra konflikter – i städer, läger och avlägsna byar. De skyddar människor på flykt och delar ut nödhjälp som mat och filtar. För oss var det ett enkelt val att hjälpa till. Tillsammans gör vi skillnad.

Prostatacancerförbundet

I november pågår den internationella kampanjen Movember, också kallad mustaschkampen. Kampanjen har som syfte att lyfta medvetandet kring prostatacancer och manlig hälsa. Det känns viktigt för oss att kunna vara med och bidra till forskningen kring prostatacancer, så att sjukdomen kan förebyggas och botas. Vi väljer denna månad att skänka pengar till Prostatacancerförbundet, så att de kan fortsätta finansiera forskning och sprida kunskap kring prostatacancer.

Cancerfonden Rosa Bandet

I oktober är vi med och färgar Sverige rosa! Nästan alla känner någon som drabbats av cancer, direkt eller indirekt. Som företagsvän till Cancerfonden är vi med i kampen mot cancer och kan bidra till den livsviktiga forskningen. Syftet med Rosa bandet-kampanjen är att samla in pengar till cancerforskning, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare. Vi bär rosa bandet för varandra, för en framtid där färre drabbas och fler överlever!

Svenska Afghanistankommittén

Sedan årsskiftet -20/21 har de eskalerande striderna i Afghanistan drivit hundratusentals människor från sina hem – och fler flyr varje dag. I augusti nåddes vi av nyheterna att Talibanerna tagit över makten i landet och stor osäkerhet råder om framtiden. Svenska Afghanistankommittén arbetar främst med de allra mest utsatta; kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och internflyktingar. Trots läget i Afghanistan fortsätter SAKs arbete med utveckling av landsbydgen, skolor och sjukvård på plats med oförändrad styrka.

Talita

Talita är en ideell organisation som erbjuder kvinnor en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett helt nytt liv. Genom ett rehabiliteringsprogam har Talita kunnat hjälpa kvinnor i över 20 år, världen över. Nästintill samtliga kvinnor som genomgått Talitas program lämnar prostitutionen för gott. Vi är glada att vårt bidrag går till att stötta denna viktiga verksamhet.

Hand in Hand

I snart trettio år har Hand in Hand International genom utbildning, stöttande nätverk och tillgång till mikrolån bidragit till att människor kunnat utnyttja sin potential och utvecklas till småskaliga och framgångsrika entreprenörer. De utbildar och tränar främst kvinnor och unga i självhjälpsgrupper med fokus på entreprenörskap. Detta resulterar i stärkta och nystartade företag som genererar arbetstillfällen och jobb. Att utrota världsfattigdomen är nummer 1 i FN:s globala hållbarhetsmål och även Hand in Hands vision. Vi är stolta över att stötta Hand in Hand i arbetet mot en värld utan fattigdom.

UNHCR

20 juni är internationellt erkänd som Världsdagen för flyktingar. 2020 rapporterade UNHCR att det är 79,5 miljoner människor runt om i världen som är på flykt. Bakom varje siffra finns lika många individuella och mycket personliga kriser. UNHCR är FN:s flyktingorgan med uppdrag att skydda människor som har tvingats fly från krig, konflikt eller förföljelse. De kämpar för deras rättigheter, ger livräddande nödhjälp och skapar lösningar för en trygg framtid.

Världsnaturfonden WWF

Klimat och miljö är två frågor som ligger oss på Skyltmax varmt om hjärtat och därför har vi valt att stötta Världsnaturfonden. Världsnaturfonden WWF arbetar för att bevara världens biologiska mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verkar för att förnybara resurser ska användas på ett hållbart sätt. För en framtid där människan lever i harmoni med naturen.

SOS Barnbyar

Idag lever över 220 miljoner barn i världen under extremt utsatta förhållanden på grund av att de helt saknar, eller riskerar att förlora, den grundläggande omsorgen av en förälder. Coronaviruset riskerar att leda till att fattigdomen runt om i världen blir ännu mer utbredd och barn som redan lever i utsatthet drabbas hårdast. SOS Barnbyars arbete sträcker sig längre än att skapa grundläggande förutsättningar för varje barn, utan också att stå upp för dem och deras rättigheter. De behöver oss nu mer än någonsin. Tillsammans kan vi se till att inget barn växer upp ensamt.

Svenska Downföreningen

Den 21/3 är det Världsdagen för Downs syndrom och uppmärksammas med kampanjen ”Rocka sockorna”. Downs Syndrom innebär att man har tre uppsättningar av kromosom 21 och strumpor som paras ihop med hälarna mot varandra ser ut som små kromosomer. Vi vill hylla olikheter och slå ett slag för människors lika värde och rättigheter. Därför väljer vi att stödja Svenska Downföreningen som arbetar för att öka kunskapen och minska fördomarna om Downs syndrom.

MIND

Mind är en ideell organisation som har som sin vision att arbeta för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. De flesta känner någon som har drabbats, så också vi. Vi vill uppmärksamma Mind med anledning av vår egen historia och hjälpa till i arbetet att främja psykisk hälsa.

Räddningsmissionen

Räddningsmissionen är en ideell förening som bedriver socialt arbete på kristen grund. Deras uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till eller förvärrar utsatthet och utanförskap. Vi som företag är stolta över att kunna bidra med en gåva och på så sätt stötta Räddningsmissionens arbete för utsatta människor i Göteborg.

Foto: Erika Persson

Göteborgs stadsmission

Det finns många som idag lever i social och ekonomisk utsatthet och behöver hjälp med grundläggande behov, så som mat och kläder. Stadsmissionen är en trygg plats för de som lever i fattigdom och utanförskap. Vi vill vara med och skapa möjlighet till förändring genom att stötta Göteborgs Stadsmissions arbete. Vårt stöd bidrar till att fler får hjälp med till exempel mat, vinterkläder och läxhjälp. Tillsammans kan vi skapa ett mänskligare samhälle för alla!

Prostatacancerförbundet

I november pågår den internationella kampanjen Movember, också kallad mustaschkampen. Kampanjen har som syfte att lyfta medvetandet kring prostatacancer och manlig hälsa. Det känns viktigt för oss att kunna vara med och bidra till forskningen kring prostatacancer, så att sjukdomen kan förebyggas och botas.

Cancerfonden Rosa Bandet

Alla känner vi någon som drabbats av cancer, direkt eller indirekt. Att hjälpa till i kampen mot cancer är för oss en självklarhet, därför vill vi uppmärksamma Rosa Bandet som pågår under oktober månad. Syftet med kampanjen är att samla in pengar till cancerforskning, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare. Vi är stolta över att stödja Cancerfonden, så att forskningen kan fortsätta göra framsteg!

RISE

Klimatfrågan är viktig för oss och vi strävar hela tiden efter att minimera vår påverkan på klimat och miljö och arbeta hållbart. Vi har valt att stötta RISE som är forskningsinstitut med uppdrag att verka för hållbar tillväxt i samhället genom att vara med och finansiera projektet "Klimatpositiva koleffektiva jetbränslen". Projektet syftar till att öka kunskapen om möjligheter och utmaningar kopplat till att öka koleffektiviteten vid bioflygbränsleproduktion för en mer effektiv användning av biomassa samt minskad klimatpåverkan. Läs mer här.

Läkare Utan Gränser

Vi är tacksamma över att leva i ett samhälle med ett fungerande hälso- och sjukvårdssystem, inte minst under en rådande pandemi där många människor är i akut behov av vård. Detta är tyvärr inte en självklarhet för alla. Därför vill vi stötta Läkare Utan Gränser. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som hjälper människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer, oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Vad tycker våra kunder?