Hittar du inte det du söker?

I vår Skyltomat kan du designa skyltar helt efter egen önskan. Anpassa text, färg, form, storlek och mer.

Börja designa din skylt

Information om varningsskyltar

En varningsskylt är en skylt som varnar för fara eller möjliga konsekvenser vid en viss handling. Det finns regler om att utrustning som kan medföra en särskild fara måste märkas upp med en varningsskylt.

Varningsskyltar - uppmärksamma risker och faror

Det finns också tillfällen då behovet av en varningsskylt är stort även om det inte enligt lag måste finnas en skylt som varnar för faran. Oavsett behov kan personliga varningsskyltar skapas med valfritt budskap och egen design. Allt för att minska risken för olycka.

För att nå bäst effekt bör skylten utformas för att förmedla detta varnande budskap både i text, form och färg. Ett exempel kan vara en varing för halka skylt, varning för barn skylt eller varning för giftiga ämnen.

Tänk på detta när du skapar varningsskyltar:

Vill du skapa personliga varningsskyltar? Tänk på följande:

Form

Den form som främst förknippas med varning är triangeln. Det betyder inte att alla varningsskyltar måste vara triangelformade, men de allra flesta har med triangeln på något sätt. Det är exempelvis vanligt att en kvadratisk skylt har en bild av en triangel med en illustrerande bild inuti. Detta samtidigt som det står med text under triangeln vad skylten varnar för.

Färg

När det gäller varningsskyltar så bör dessa nästan uteslutande ha gul bakgrund och svart text/bild. Detta är vad de flesta förknippar med varningsskyltar och därmed är personer extra uppmärksamma när denna färgkombination används. Ibland ramas även en varningsskylt in av en röd ram vilket exempelvis är vanligt på trafikskyltar med varningsbudskap.

Bild

När det gäller att varna för fara går det inte vara tillräckligt tydlig. Att komplettera texten på varningsskyltar med en talande bild är därför en rekommendation. Det tydliggör vad varningen gäller samt gör det enklare för de som inte kan språket att förstå. Några av de vanliga symbolerna som används på varningsskyltar är dödskallen (giftigt), elden (brandfarligt) samt en död fisk och ett dött träd (miljöfarligt avfall).

Vad vill du varna för? – Skapa unika och personliga varningsskyltar.

Montering med skruv

Vad tycker våra kunder?