Klicka här för att börja designa din skylt

Varningsskyltar

En varningsskylt är en skylt som varnar för fara eller möjliga konsekvenser vid en viss handling. Det finns regler om att utrustning som kan medföra en särskild fara måste märkas upp med en varningsskylt. Det finns också tillfällen då behovet av en varningsskylt är stort även om det inte enligt lag måste finnas en skylt som varnar för faran. Oavsett behov kan personliga varningsskyltar skapas med valfritt budskap och egen design. Allt för att minska risken för olycka. För att nå bäst effekt bör skylten utformas för att förmedla detta varnande budskap både i text, form och färg. Ett exempel kan vara en varing för halka skylt, varning för barn skylt eller varning för giftiga ämnen.

Exempel på varningsskyltar

Created with Fabric.js 1.6.4 ämnen Brandfarliga

Plastskylt gravyr

210x295 mm

519 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 VID ALL HANTERING AV DESSA ÄMNEN ANSIKTSSKYDD OCH HANDSKAR SKALL ANVÄNDAS  HYDRO-X OCH FERROLIX FRÄTANDE ÄMNEN

Plastskylt gravyr

210x295 mm

519 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Last Hängande

Plastskylt gravyr

210x295 mm

519 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 ämnen Oxiderande

Plastskylt gravyr

210x295 mm

576 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 förs i säkerhet vid brandfara Gasflaskor

Plastskylt gravyr

210x295 mm

519 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 för truck Varning

Plastskylt gravyr

210x295 mm

519 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.12 Robot- gräsklipparen AKTA!

Plastskylt gravyr

200x230 mm

479 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Kraftigt magnetfält

Plastskylt gravyr

160x70 mm

145 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.19 Livsfarlig ledning

Plastskylt gravyr

295x105 mm

325 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.17 ämnen Explosiva

Plastskylt gravyr

210x295 mm

519 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.19 Parkerade cyklar bortforslas LASTZON Cykelparkering förbjuden

Plastskylt gravyr

295x114 mm

309 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Hälsoskadliga ämnen

Plastskylt gravyr

210x295 mm

519 kr inkl. moms

Vad tycker våra kunder?