Varningsskyltar

En varningsskylt är en skylt som varnar för fara eller möjliga konsekvenser vid en viss handling. Det finns regler om att utrustning som kan medföra en särskild fara måste märkas upp med en varningsskylt. Det finns också tillfällen då behovet av en varningsskylt är stort även om det inte enligt lag måste finnas en skylt som varnar för faran. Oavsett behov kan personliga varningsskyltar skapas med valfritt budskap och egen design. Allt för att minska risken för olycka. För att nå bäst effekt bör skylten utformas för att förmedla detta varnande budskap både i text, form och färg. Ett exempel kan vara en varing för halka skylt, varning för barn skylt eller varning för giftiga ämnen.

Exempel på varningsskyltar

Created with Fabric.js 1.7.9 Hästtransport

Dekal

420x130 mm

116 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 för truck Varning

Plastskylt

210x295 mm

404 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Hälsoskadliga ämnen

Plastskylt

210x295 mm

405 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 VARNING FÖR HUNDEN

Plastskylt

320x280 mm

555 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Last Hängande

Plastskylt

210x295 mm

402 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 VID ALL HANTERING AV DESSA ÄMNEN ANSIKTSSKYDD OCH HANDSKAR SKALL ANVÄNDAS  HYDRO-X OCH FERROLIX FRÄTANDE ÄMNEN

Plastskylt

210x295 mm

436 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Anläggningen är försedd med batteribackup och bryts ej av huvudbrytare Bakspänning

Plastskylt

120x180 mm

210 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 ämnen Oxiderande

Plastskylt

210x295 mm

464 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Max last 2 ton

Dekal

150x75 mm

58 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 ämnen Brandfarliga

Plastskylt

210x295 mm

405 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Städning pågår HALT GOLV

Plastskylt

405x133 mm

405 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Klämrisk

Plastskylt

210x295 mm

398 kr inkl. moms

Vad tycker våra kunder?