Varningsskyltar

En varningsskylt är en skylt som varnar för fara eller möjliga konsekvenser vid en viss handling. Det finns regler om att utrustning som kan medföra en särskild fara måste märkas upp med en varningsskylt. Det finns också tillfällen då behovet av en varningsskylt är stort även om det inte enligt lag måste finnas en skylt som varnar för faran. Oavsett behov kan personliga varningsskyltar skapas med valfritt budskap och egen design. Allt för att minska risken för olycka. För att nå bäst effekt bör skylten utformas för att förmedla detta varnande budskap både i text, form och färg. Ett exempel kan vara en varing för halka skylt, varning för barn skylt eller varning för giftiga ämnen.

Exempel på varningsskyltar

Created with Fabric.js 1.6.4 ämnen Brandfarliga

Plastskylt

210x295 mm

405 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 förs i säkerhet vid brandfara Gasflaskor

Plastskylt

210x295 mm

410 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Kraftigt magnetfält

Plastskylt

160x70 mm

114 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.9 VARNING

Plastskylt

210x295 mm

396 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.5.0 MAX 1,6T

Dekal

150x60 mm

55 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Högspänning

Plastskylt

210x295 mm

464 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 för truck Varning

Plastskylt

210x295 mm

404 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 avfall Miljöfarligt

Plastskylt

250x105 mm

250 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 VARNING FÖR HUNDEN

Plastskylt

320x280 mm

555 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 avfall Miljöfarligt

Plastskylt

210x295 mm

462 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.9 Hästtransport

Dekal

420x130 mm

116 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Låg  temeratur

Plastskylt

297x105 mm

284 kr inkl. moms

Vad tycker våra kunder?