Varningsskyltar

En varningsskylt är en skylt som varnar för fara eller möjliga konsekvenser vid en viss handling. Det finns regler om att utrustning som kan medföra en särskild fara måste märkas upp med en varningsskylt. Det finns också tillfällen då behovet av en varningsskylt är stort även om det inte enligt lag måste finnas en skylt som varnar för faran. Oavsett behov kan personliga varningsskyltar skapas med valfritt budskap och egen design. Allt för att minska risken för olycka. För att nå bäst effekt bör skylten utformas för att förmedla detta varnande budskap både i text, form och färg. Ett exempel kan vara en varing för halka skylt, varning för barn skylt eller varning för giftiga ämnen.

Exempel på varningsskyltar

Created with Fabric.js 1.6.4 Parkerade cyklar bortforslas LASTZON Cykelparkering förbjuden

Plastskylt

311x114 mm

310 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.17 Högspänning

Plastskylt

210x295 mm

399 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Låg  temeratur

Plastskylt

297x105 mm

284 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.12 Robot- gräsklipparen AKTA!

Plastskylt

200x230 mm

374 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Biologisk  fara

Plastskylt

200x80 mm

170 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 ämnen Frätande

Plastskylt

210x295 mm

402 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 ämnen Brandfarliga

Plastskylt

210x295 mm

405 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 ämnen Oxiderande

Plastskylt

210x295 mm

464 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 ämnen Giftiga

Plastskylt

210x295 mm

402 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 VID ALL HANTERING AV DESSA ÄMNEN ANSIKTSSKYDD OCH HANDSKAR SKALL ANVÄNDAS  HYDRO-X OCH FERROLIX FRÄTANDE ÄMNEN

Plastskylt

210x295 mm

436 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 tillträde på egen risk undulater friflygande för  Varning 

Plastskylt

150x200 mm

288 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.17 ämnen Explosiva

Plastskylt

210x295 mm

400 kr inkl. moms

Vad tycker våra kunder?