Varningsskyltar

En varningsskylt är en skylt som varnar för fara eller möjliga konsekvenser vid en viss handling. Det finns regler om att utrustning som kan medföra en särskild fara måste märkas upp med en varningsskylt. Det finns också tillfällen då behovet av en varningsskylt är stort även om det inte enligt lag måste finnas en skylt som varnar för faran. Oavsett behov kan personliga varningsskyltar skapas med valfritt budskap och egen design. Allt för att minska risken för olycka. För att nå bäst effekt bör skylten utformas för att förmedla detta varnande budskap både i text, form och färg. Ett exempel kan vara en varing för halka skylt, varning för barn skylt eller varning för giftiga ämnen.

Exempel på varningsskyltar

Created with Fabric.js 1.6.4 ämnen Frätande

Plastskylt gravyr

210x295 mm

508 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 VID ALL HANTERING AV DESSA ÄMNEN ANSIKTSSKYDD OCH HANDSKAR SKALL ANVÄNDAS  HYDRO-X OCH FERROLIX FRÄTANDE ÄMNEN

Plastskylt gravyr

210x295 mm

508 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 ämnen Brandfarliga

Plastskylt gravyr

210x295 mm

508 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 förs i säkerhet vid brandfara Gasflaskor

Plastskylt gravyr

210x295 mm

508 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Last Hängande

Plastskylt gravyr

210x295 mm

508 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.17 Högspänning

Plastskylt gravyr

210x295 mm

508 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Klämrisk

Plastskylt gravyr

210x295 mm

508 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 ämnen Giftiga

Plastskylt gravyr

210x295 mm

508 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 Hög avsats Fallrisk

Plastskylt gravyr

210x295 mm

508 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.17 ämnen Explosiva

Plastskylt gravyr

210x295 mm

508 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.4 tillträde på egen risk undulater friflygande för  Varning 

Plastskylt gravyr

150x200 mm

345 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.9 VARNING

Plastskylt gravyr

210x295 mm

508 kr inkl. moms

Vad tycker våra kunder?