Hittar du inte det du söker?

I vår Skyltomat kan du designa skyltar helt efter egen önskan. Anpassa text, färg, form, storlek och mer.

Börja designa din skylt

Mer information om våra nödutgångsskyltar

Att tydligt kunna skylta var nödutgångar finns kan vara en fråga om liv eller död vid en nödsituation. Därför är det viktigt att noga tänka över placering och utformning av nödutgångsskyltarna.

Det är också viktigt att det finns skyltar för uppsamlingsplats, utrustning för första hjälpen eller annan räddningsutrustning.

Enligt Arbetsmiljöverkets dokument om arbetsplatsens utformning och regler för skyltning (AFS 2020:1) ska nödskyltar som informerar om utrymning eller första hjälpen ha vita symboler på grön bakgrund där det gröna ska utgöra minst 50 % av skyltens yta. Skyltarna ska vara rektangulära eller kvadratiska.

OBS! Våra skyltar är inte efterlysande. Använd dem som komplement till efterlysande skyltar eller på platser där de inte behöver synas i mörker. Du kan däremot beställa reflekterande skyltar av oss.

Nödutgångsskylt – utrymningsskylt
Skylta hela vägen

En utrymningsskylt ska visa vägen ut från faran. Det är därför viktigt att det sitter utrymningskyltar som guidar hela vägen ut ur byggnaden. Den som följer skyltarna ska hela tiden hitta nästa skylt och därmed kunna fortsätta sin väg ut mot friheten. Hellre en skylt för mycket än en för lite.

Anpassat för rullstol

Alla på arbetsplatsen ska kunna ta sig ut i en nödsituation, oavsett funktionsförmåga. Om det finns en speciell in/utgång för rullstolsbundna personer bör detta markeras på nödutgångsskyltarna med en rullstol.

Bilder är bättre än text

En nödutgångsskylt behöver inte ha texten ”Nödutgång”. Det kan till och med vara tydligare att enbart använda den klassiska gröna skylten med en bild på en vit person som visar var utgången finns. Det underlättar även för de som talar ett annat språk.

Pilar

Det går inte att vara för tydlig när det gäller att skylta upp utrymningsvägar. Låt alla nödutgångsskyltar ha en pil som markerar åt vilket håll utgången finns. En pil nedåt betyder att utgången är precis under skylten och en pil uppåt att utgången ligger framåt. En pil snett nedåt förklarar att en nedåtgående trappa finns i närheten.

En trappa kan även markeras med en enkel trappsymbol samt en pil som visar åt vilket håll trappan finns. Skyltar för nödutgång ska alltså inte bara markera upp utan även guida.

Vad tycker våra kunder?