Hittar du inte det du söker?

I vår Skyltomat kan du designa skyltar helt efter egen önskan. Anpassa text, färg, form, storlek och mer.

Börja designa din skylt

Information om nödutgångsskyltar

En nödutgångsskylt med texten "Nödutgång får ej blockeras" eller en förklarande bild kan rädda livet på någon vid brand eller annan fara. Det är viktigt att tydligt märka ut var närmaste utgång finns och att utgången inte är blockerad. Tillsammans med brandskyltar är nödutgångsskyltar de överlägset viktigaste skyltarna, för både offentliga och privata lokaler.

Att snabbt hitta närmaste flyktväg kan vara avgörande mellan liv och död. Även om det är lätt att hitta ut ur lokalen i en lugn situation, handlar många människor inte rationellt när stress och panik kommer krypande. Därför är det viktigt att noga tänka över placering och utformning av nödutgångsskyltarna.

OBS! Våra skyltar är inte efterlysande. Använd dem som komplement till efterlysande skyltar eller på platser där de inte behöver synas i mörker.

Nödutgångsskylt – Tänk på att…

Hela vägen

En utrymningsskylt ska visa vägen ut från faran. Det är därför viktigt att det sitter utrymningskyltar som guidar hela vägen ut ur byggnaden. Den som följer skyltarna ska hela tiden hitta nästa skylt och därmed kunna fortsätta sin väg ut mot friheten. Hellre en skylt för mycket än en för lite.

Rullstol

Om det finns en speciell in/utgång för rullstolsbundna personer bör detta markeras på nödutgångsskyltarna med en rullstol.

Bild är bättre än text

En nödutgångsskylt behöver inte ha texten ”Nödutgång”. Det kan till och med vara tydligare att enbart använda den klassiska gröna skylten med en bild på en vit person som visar var utgången finns. Det underlättar även för de som talar ett annat språk.

Pilar

Det går inte att vara för tydlig när det gäller att skylta upp utrymningsvägar. Låt alla nödutgångsskyltar ha en pil som markerar åt vilket håll utgången finns. En pil nedåt betyder att utgången är precis under skylten och en pil uppåt att utgången ligger framåt. En pil snett nedåt förklarar att en nedåtgående trappa finns i närheten.

En trappa kan även markeras med en enkel trappsymbol samt en pil som visar åt vilket håll trappan finns. Skyltar för nödutgång ska alltså inte bara markera upp utan även guida.

Vad tycker våra kunder?