Nödutgångsskyltar

En nödutgångsskylt kan rädda livet på någon vid brand eller annan fara. Därför är det viktigt att tydligt märka ut var närmaste utgång finns. Tillsammans med brandskyltar är nödutgångsskyltar de överlägset viktigaste skyltarna, för både offentliga och privata lokaler.

OBS! Våra skyltar är inte efterlysande. Använd dem som komplement till efterlysande skyltar eller på platser där de inte behöver synas i mörker.

Att snabbt hitta närmaste flyktväg kan vara avgörande mellan liv och död. Även om det är lätt att hitta ut ur lokalen i en lugn situation, handlar många människor inte rationellt när stress och panik kommer krypande. Därför är det viktigt att noga tänka över placering och utformning av nödutgångsskyltarna.

Exempel på nödutgångsskyltar

Created with Fabric.js 1.6.6 Nödutgång

Plastskylt

250x100 mm

220 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.12 Nödutgång

Plastskylt

200x70 mm

138 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 NÖDUTGÅNG

Plastskylt

300x80 mm

215 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 NÖDUTGÅNG

Plastskylt

500x250 mm

692 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6

Plastskylt

150x100 mm

166 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 Exit

Plastskylt

425x250 mm

611 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6

Plastskylt

100x100 mm

115 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 TELEFON

Plastskylt

200x200 mm

291 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 NÖDUTGÅNG

Plastskylt

150x100 mm

155 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6

Plastskylt

100x100 mm

115 kr inkl. moms

Vad tycker våra kunder?