Information om COVID-19: Vi tillverkar och levererar som vanligt.

Läs mer.

Klicka här för att börja designa din skylt

Gatuskyltar

Kommunen är ansvarig för att sätta upp gatunamnsskyltar som markerar de offentliga gatorna. Detta gäller allt från de större bilvägarna till gatuskyltar som markerar upp gator i bostadsområden. För en bostadsrättsförening, företag eller privatperson kan det utöver dessa skyltar vara nödvändigt att sätta upp en egen gatuskylt för att underlätta för besökare att hitta rätt. Dessutom är det många som beställer gatunamnskyltar till privata vägar då kommunen inte har ansvar för att skylta upp dessa vägar.

Att en gatunamnskylt visar namnet på gatan som markeras upp är en självklarhet. Den som vill utforma sin egen skylt bör även tänka på om mer information ska finnas på gatuskylten.

Läs mer

Börja designa din skylt

Exempel på gatuskyltar

Created with Fabric.js 1.7.12 Smultronstigen 42

Aluminiumskylt

500 x 100 mm

475 kr

Created with Fabric.js 2.7.0

Aluminiumskylt

450 x 180 mm

578 kr

Created with Fabric.js 1.7.22 Bytorpet

Aluminiumskylt

200 x 75 mm

315 kr

Created with Fabric.js 1.7.17 Smultronbacken 8

Aluminiumskylt

500 x 100 mm

500 kr

Created with Fabric.js 1.7.12 East 46th St

Aluminiumskylt

500 x 150 mm

596 kr

Created with Fabric.js 1.7.19 Ströbergsgatan 72 Kv. Klamparen

Aluminiumskylt

450 x 150 mm

568 kr

Created with Fabric.js 1.7.12 Köpmansgatan 54B

Aluminiumskylt

500 x 100 mm

500 kr

Created with Fabric.js 1.7.12 Slottsgränd 40 - 50

Aluminiumskylt

450 x 200 mm

606 kr

Gatuskyltar – Vad ska vara med?

Gatans namn

Det överlägset vanligaste är att gatans namn är med på en gatuskylt. Det finns även tillfällen då man vill markera upp en speciell plats med en gatuskylt. Kategorin ”gatuskyltar” inkluderar båda typerna av skyltar, både gatunamnsskyltar och skyltar som står på gatan.

Husnummer

Målet med en gatunamnsskylt är att göra det enkelt att hitta för besökare. Av den anledningen väljer många att även ha med husnummer på skyltarna. Ett exempel kan vara ”Storgatan 10-14” för att underlätta att även hitta rätt husnummer.

Kvartersnamn

Många väljer även att skriva ut kvartersnamnet på skylten. Detta är information som få trafikanter har behov av, men genom att visa upp kvartersnamnet visas även i många fall vad bostadsrättsföreningen heter. Detta då föreningen mycket ofta har samma namn som kvarteret.

Vad tycker våra kunder?