Hittar du inte det du söker?

I vår Skyltomat kan du designa skyltar helt efter egen önskan. Anpassa text, färg, form, storlek och mer.

Börja designa din skylt

Information om gatuskyltar

Kommunen är ansvarig för att sätta upp gatunamnsskyltar som markerar de offentliga gatorna. Detta gäller allt från de större bilvägarna till gatuskyltar som markerar upp gator i bostadsområden.

För en bostadsrättsförening, företag eller privatperson kan det utöver dessa skyltar vara nödvändigt att sätta upp en egen gatuskylt för att underlätta för besökare att hitta rätt. Dessutom är det många som beställer gatunamnskyltar till privata vägar då kommunen inte har ansvar för att skylta upp dessa vägar.

Att en gatunamnskylt visar namnet på gatan som markeras upp är en självklarhet. Den som vill utforma sin egen skylt bör även tänka på om mer information ska finnas på gatuskylten.

Montering av gatuskyltar med stolpfäste:


Gatuskyltar – Vad ska vara med?

Gatans namn

Det överlägset vanligaste är att gatans namn är med på en gatuskylt. Det finns även tillfällen då man vill markera upp en speciell plats med en gatuskylt. Kategorin ”gatuskyltar” inkluderar båda typerna av skyltar, både gatunamnsskyltar och skyltar som står på gatan.

Husnummer

Målet med en gatunamnsskylt är att göra det enkelt att hitta för besökare. Av den anledningen väljer många att även ha med husnummer på skyltarna. Ett exempel kan vara ”Storgatan 10-14” för att underlätta att även hitta rätt husnummer.

Kvartersnamn

Många väljer även att skriva ut kvartersnamnet på skylten. Detta är information som få trafikanter har behov av, men genom att visa upp kvartersnamnet visas även i många fall vad bostadsrättsföreningen heter. Detta då föreningen mycket ofta har samma namn som kvarteret.

Vad tycker våra kunder?