Information om COVID-19: Vi tillverkar och levererar som vanligt.

Läs mer.

Klicka här för att börja designa din skylt

Brandskyltar

Brandskyltar är ett företags viktigaste skyltar. I likhet med att alla företag har brandsläckare och brandvarnare, bör även brandskyltar vara en självklarhet. Dessa skyltar markerar på ett tydligt sätt var bland annat branddörrar, brandsläckare, nödutgångar och återsamlingsplats finns. Samtliga brandskyltar går att anpassa efter allt från material och form till text och motiv.

OBS! Våra skyltar är inte efterlysande. Använd dem som komplement till efterlysande skyltar eller på platser där de inte behöver synas i mörker.

Läs mer

Börja designa din skylt

Exempel på brandskyltar

Created with Fabric.js 1.7.19

Plastskylt gravyr

295 x 295 mm

696 kr

Created with Fabric.js 1.6.6

Plastskylt gravyr

200 x 200 mm

454 kr

Created with Fabric.js 1.7.12 Brandfilt

Plastskylt gravyr

260 x 180 mm

455 kr

Created with Fabric.js 1.7.12 BRANDSLÄCKARE

Plastskylt gravyr

200 x 200 mm

454 kr

Created with Fabric.js 1.7.12 FÖRSTA HJÄLPEN

Plastskylt gravyr

210 x 295 mm

540 kr

Created with Fabric.js 1.7.9 BRANDSLÄCKARE

Dekal

100 x 100 mm

66 kr

Created with Fabric.js 1.7.22

Aluminiumskylt

295 x 295 mm

671 kr

Created with Fabric.js 1.7.22 Räddningsväg får ej blockeras

Plastskylt färgtryck

295 x 200 mm

395 kr

Designa en brandskylt med rätt text

Om brand utbryter finns det fyra viktiga ord att komma ihåg; rädda, varna, larma och släck. Genom att utgå från de orden är det enkelt att se över om arbetsplatsen har tillräckligt med brandskyltar.

Rädda – Första steget vid brand är att rädda de som är i fara. Är det tydligt var närmaste nödutgång finns? Se till att både utrymningsvägar och nödutgångar är ordentligt uppmärkta.

Varna – Nästa steg är att varna alla som kan hamna i fara. Även de ska snabbt kunna lokalisera nödutgångar och utrymningsvägar.

Larma – På större arbetsplatser (främst industrier) finns det ofta speciella larmtelefoner. Dessa finns till för att personalen snabbt ska kunna nå den interna räddningstjänsten. Telefonerna bör märkas med en tydlig skylt.

Släck – Om inte branden är så stor kan det gå att bekämpa den med en brandfilt, brandslang eller brandsläckare. Dessa bör märkas med brandskyltar. Var Första Hjälpen kan hittas bör också vara uppmärkt.

OBS – Ej efterlysande brandskyltar

De skyltar vi erbjuder är inte efterlysande. Däremot har de klara färger och tydliga symboler för att de ska vara lätta att se och förstå så länge det finns ljus i lokalen. Blir det mörkt där skyltarna sitter kommer de inte att synas lika bra som efterlysande brandskyltar. Använd därför dessa som komplement eller på platser där de inte behöver synas i mörker.

Vad tycker våra kunder?