Hittar du inte det du söker?

I vår Skyltomat kan du designa skyltar helt efter egen önskan. Anpassa text, färg, form, storlek och mer.

Börja designa din skylt

Information om brandskyltar

Brandskyltar är ett företags viktigaste skyltar. I likhet med att alla företag har brandsläckare och brandvarnare, bör även brandskyltar vara en självklarhet. Dessa skyltar markerar på ett tydligt sätt var bland annat branddörrar, brandsläckare, nödutgångar och återsamlingsplats finns.

OBS! Våra skyltar är inte efterlysande. Använd dem som komplement till efterlysande skyltar eller på platser där de inte behöver synas i mörker.

Designa en brandskylt med rätt text

Om brand utbryter finns det fyra viktiga ord att komma ihåg; rädda, varna, larma och släck. Genom att utgå från de orden är det enkelt att se över om arbetsplatsen har tillräckligt med brandskyltar.

Rädda – Första steget vid brand är att rädda de som är i fara. Är det tydligt var närmaste nödutgång finns? Se till att både utrymningsvägar och nödutgångar är ordentligt uppmärkta.

Varna – Nästa steg är att varna alla som kan hamna i fara. Även de ska snabbt kunna lokalisera nödutgångar och utrymningsvägar.

Larma – På större arbetsplatser (främst industrier) finns det ofta speciella larmtelefoner. Dessa finns till för att personalen snabbt ska kunna nå den interna räddningstjänsten. Telefonerna bör märkas med en tydlig skylt.

Släck – Om inte branden är så stor kan det gå att bekämpa den med en brandfilt, brandslang eller brandsläckare. Dessa bör märkas med brandskyltar. Var Första Hjälpen kan hittas bör också vara uppmärkt.

Skylt återsamlingsplats

Brandskyltar används för att visa placering av bland annat utrustning, första hjälpen och återsamlingsplats. En återsamlingsplatsskylt är till för att visa platsen där folk ska samlas vid en nödutrymning. Att alla samlas på ett och samma ställe gör det möjligt för personal eller brandkår att snabbt räkna antalet personer och kontrollera att ingen saknas.

En återsamlingsplats-skylt ska monteras så att den syns tydligt för alla. Med stolpfäste kan skylten enkelt monteras på en stolpe några meter över marken. Vi erbjuder även färdiga branddekaler med ikon och text för "återsamlingsplats. 

OBS – Ej efterlysande brandskyltar

De skyltar vi erbjuder är inte efterlysande. Däremot har de klara färger och tydliga symboler för att de ska vara lätta att se och förstå så länge det finns ljus i lokalen. Blir det mörkt där skyltarna sitter kommer de inte att synas lika bra som efterlysande brandskyltar. Använd därför dessa som komplement eller på platser där de inte behöver synas i mörker.

Vad tycker våra kunder?