Övervakningsskyltar

Att med en övervakningsskylt tydligt markera att ett område, butik eller lokal är bevakad med kameraövervakning eller patrullerande väktare är ett billigt sätt att öka effekten av övervakningen. I första hand är det inte övervakningskameror, väktare och uppmärksam personal som minskar stölder och inbrott. Istället är det vetskapen hos de som stjäl att övervakning finns som ökar säkerheten. En övervakningsskylt fyller alltså en viktig funktion.

De flesta förknippar övervakningsskyltar med att de förmedlar att en butik är videoövervakad. Detta är den vanligaste övervakningsskylten, även om bland annat ”VAKT”, ”Vakthund” samt ”Allt Snatteri Polisanmäls” också hamnar inom denna kategori av skyltar.

Exempel på övervakningsskyltar

Created with Fabric.js 1.7.9 Området är  videoövervakat

Dekal

170x250 mm

100 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 VAKT

Plastskylt

123x55 mm

74 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 Varning för lösa hundar!

Plastskylt

170x75 mm

131 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 Butiken övervakas av väktare

Plastskylt

497x217 mm

658 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 Allt snatteri polisanmäls

Plastskylt

250x56 mm

144 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 Butiken har kameraövervakning

Plastskylt

166x62 mm

122 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 Området är  videoövervakat

Plastskylt

318x117 mm

309 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6

Plastskylt

156x170 mm

246 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 Området är  videoövervakat

Plastskylt

170x250 mm

368 kr inkl. moms

Vad tycker våra kunder?