Kontorsskyltar

På ett företag med många kontor finns en mängd olika slags skyltar. Skapa ordning på lagret, visa vem som jobbar bakom de olika dörrarna eller skylta upp konferenslokalen. Kontorsskyltar kan alltså ha en mängd olika funktioner. Det enda man bör tänka på är att ha liknande stil på alla skyltar med liknande budskap.

En kontorsskylt kan lika gärna användas för att informera som att visa vägen eller ha en uppmarkerande funktion. Vilka skyltar som behövs beror främst på vilken verksamhet som bedrivs på kontoret. 

Exempel på kontorsskyltar

Created with Fabric.js 1.6.6 Skyltmax.se

Akrylskylt

250x100 mm

770 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.6 A208 Mötesrum

Plastskylt

230x100 mm

201 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.9 RECEPTION

Akrylskylt

250x60 mm

562 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 Konferensrum

Plastskylt

150x40 mm

68 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.6 Stör ej

Träskylt

200x100 mm

178 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 Ekonomiavdelning

Plastskylt

200x40 mm

86 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 Anders Carlsson Revisor

Plastskylt

200x200 mm

331 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 Mia Hjelm VD

Plastskylt

80x30 mm

30 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 Reception

Plastskylt

200x70 mm

116 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 Jan-Olof Pedersen

Plastskylt

203x38 mm

192 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.6.6 KONTOR

Aluminiumskylt

400x150 mm

460 kr inkl. moms

Created with Fabric.js 1.7.6 Konferensrum

Plastskylt

250x200 mm

394 kr inkl. moms

Vad tycker våra kunder?