Hittar du inte det du söker?

I vår Skyltomat kan du designa skyltar helt efter egen önskan. Anpassa text, färg, form, storlek och mer.

Börja designa din skylt

Information om kontorsskyltar

På ett företag med många kontor finns en mängd olika slags skyltar. Skapa ordning på lagret, visa vem som jobbar bakom de olika dörrarna eller skylta upp konferenslokalen.

Kontorsskyltar kan alltså ha en mängd olika funktioner. Det enda man bör tänka på är att ha liknande stil på alla skyltar med liknande budskap.

En kontorsskylt kan lika gärna användas för att informera som att visa vägen eller ha en uppmarkerande funktion. Vilka skyltar som behövs beror främst på vilken verksamhet som bedrivs på kontoret.

Så monterar du kontorskyltar med väggdistans


Kontorskyltar – Några exempel

Rätt person

De flesta som har kontoret som arbetsplats har någon slags namnskylt på dörren. Dessa skyltar visar ibland enbart namnet medan det i andra fall även visar yrkestitel eller avdelning. 

Rätt väg

På större arbetsplatser är det viktigt att använda kontorsskyltar för att guida gäster (och personal) rätt. Några av de vanligaste skyltarna inom denna kategori är de som visar var receptionen är samt toaletterna. Men man ska inte glömma att visa vägen till olika avdelningar på företaget. 

Rätt ljudnivå

Vid konferenser, intervjuer eller liknande tillfällen är det viktigt att de som rör sig utanför lokalen håller låg ljudnivå. En skylt med budskapet ”Stör ej” bör därför finnas tillgänglig i de lokaler där viktiga möten genomförs så att den lätt kan sättas upp på dörrens utsida när tystnad behövs.

Rätt sak på rätt plats

Många förknippar skyltar som markerar upp olika produkter med stora lagerlokaler. Men det räcker med ett litet rum med kontorsmaterial för att oreda ska uppstå. Skapa en enkel och tydlig kontorsskylt för varje produkt på hyllorna och markera upp vad var sak ska ligga. Det skapar nästan på automatik en ordning som verkligen uppskattas.

Vad tycker våra kunder?